Här samlar vi artiklar och andra underlag som vi tror kan vara användbara i undervisningen i ämnen Teknik i grundskolan. Detta för att skapa en grundläggande förståelse – och allmänbildning  kring hur bygg-, installationer, försörjningssystem och infrastruktur fungerar.

Eftersom byggteknik såväl som installationsteknik ständigt utvecklas är det idag inte självklart för att alla barn eller ens alla vuxna och lärare känner till hur en modern byggprocess fungerar,  materialvalens betydelse för byggnadens energianvändning och miljöpåverkan eller kraven på en sund inomhusmiljö.

Vi tror det kan underlätta även för elever i gymnasieskolan om man säkerställer att de har en viss grundläggande allmänbildning efter grundskolan.

Organisationer, lärare och andra som har förslag på underlag eller länkar är välkomna att bidra!

Appar, mjukvara, hårdvara och operativsystem

Detta är översiktliga kunskaper för yrkesutbildningen, byggare och andra som vill ha bättre förståelse för hur digital processtöd som används ...
Läs Mer

Växthusgaser och klimatpåverkan

Värme från solens strålar bidrar till att värma upp jorden och skapa ett bra klimat. Solljus och värme behövs också ...
Läs Mer

Allmänbildning är inte homogen

Läroplaner och undervisning utgår ifrån en viss grundläggande utveckling och allmänbildning,

Enligt en enkät med yrkeslärare 2019 framgår det bl.a att grundläggande kunskap bland eleverna på gymnasiet även kring hur enkla system fungerar och hänger ihop, såsom vatten och avlopp, inte är längre är lika självklar som den var förr. Om eleverna saknar vissa grundläggande referensramar innebär det att de inte kan relatera till det som refereras till i undervisning och läromedel och får svårt att hänga med.