Här samlar vi artiklar och andra underlag som vi tror kan vara användbara i undervisningen i ämnen Teknik i grundskolan. Detta för att skapa en grundläggande förståelse – och allmänbildning  kring hur bygg-, installationer, försörjningssystem och infrastruktur fungerar.

Eftersom byggteknik såväl som installationsteknik ständigt utvecklas är det idag inte självklart för att alla barn eller ens alla vuxna och lärare känner till hur en modern byggprocess fungerar,  materialvalens betydelse för byggnadens energianvändning och miljöpåverkan eller kraven på en sund inomhusmiljö.

Annonsplats

Vi tror det kan underlätta även för elever i gymnasieskolan om man säkerställer att de har en viss grundläggande allmänbildning efter grundskolan.

Organisationer, lärare och andra som har förslag på underlag eller länkar är välkomna att bidra!

Appar, mjukvara, hårdvara och operativsystem

Detta är översiktliga kunskaper för yrkesutbildningen, byggare och andra som vill ha bättre förståelse för hur digital processtöd som används ...
Läs Mer

Beräkna materialåtgång och kostnader

Materialåtgången för ett arbetsmoment är den mängd material som behövs för attt genomföra arbetet. DE material som blir över efter ...
Läs Mer

Växthusgaser och klimatpåverkan

Värme från solens strålar bidrar till att värma upp jorden och skapa ett bra klimat. Solljus och värme behövs också ...
Läs Mer

Allmänbildning är inte homogen – erfarenheter och personliga referensramar varierar

Läroplaner, läromedel och undervisning utgår ifrån en förmodad grundläggande utveckling, referensramar, kunskapsnivå och allmänbildning hos eleverna.

Annonsplats

Enligt en enkät med yrkeslärare 2019 framgår det bl.a att grundläggande kunskap hos eleverna på gymnasiet – även kring hur enkla system fungerar och hänger ihop, såsom vatten och avlopp –  inte är längre är lika självklar som den var förr. Detta går ut över undervisningen, lärarnas tid och de kunskaper som eleverna ska uppnå i gymnasieutbildningen.

Annonsplats
  • Om eleverna saknar vissa grundläggande kunskaper eller har olika referensramar innebär det att vissa kanske inte kan relatera till det som står i läroböcker eller förklaras av läraren.
  • De som inte har den den grundläggande och förmodade allmänbildningen som undervisning och läromedel bygger på kan ha svårt att hänga med på lektioner och även svårt att tolka det som står i läroböckerna.

Många elever på gymnasium resp yrkeshögskola som har utländsk bakgrund söker ofta förklaringar och försöker förstår sammanhang med hjälp av internet. Flera av dem besöker Byggipedia som en extra resurs.

Vi hoppas kunna utveckla sajten och förklara resp, länka till mer grundläggande kunskaper inom bygg och installationer för grundskolan och för att de som går gymnasiet eller KomVux själva kan hitta information på eller via Byggipedia

Annonsplats