Trafikverkets uppgift vid olyckor på väg

Trafikverket ansvar för trafikledningscentraler (TLC) Trafikverket har fyra Trafikcentraler som  ligger i Gävle, Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Larm om en trafikolycka kommer in till Trafikcentralen via SOS Alarm.

Annonsplats

Trafikcentralernas uppgift vid olyckor är bland annat att informera övriga samhällsfunktioner och allmänheten när en trafikolycka skett. Detta kan ske via radio, tv, Internet och via navigationsutrustning i bilar.

Annonsplats

Räddningsinsatsen blir effektivare och säkrare om trafikanter kan välja en annan färdväg eller vara förberedd på att det kan vara köbildning och på att passera olycksplatsen med försiktighet.

Räddningstjänsten och polisen på plats kan också få stöd från Trafikcentralerna vid riskbedömning och åtgärder:
  • Trafikcentralen gör övergripande bedömning av händelsen, utifrån trafikflöden, vägtyp, väder och väglag, vägarbeten, särskilda väganordningar, möjligheter till omledning och eventuella följdverkningar på trafiken.
  • Trafikcentralen kan genom medlyssning få löpande information om vad som händer på olycksplatsen.
  • Trafikcentralen kan också anropas direkt om behov finns.
  • Om Trafikcentralen själv har viktig information att förmedla t ex om trafiksituationen och köbildning, kontaktar man räddningsledaren.

Läs mer: Räddningstjänstens organisationen på en olycksplats

Källor
  • Räddning vid trafikolycka – Informations- och utbildningsmaterial för räddningspersonal (MSB)
  • Säkerhet i vägtrafikmiljö (MSB)
Annonsplats