Polisens organisations på en olycksplats

Polisens insatschef leder poliserna på plats, fördelar deras arbetsuppgifter och samarbetar med räddningstjänsten och sjukvården.

Läs mer: Räddningstjänstens organisationen på en olycksplats

Annonsplats
Polisens ansvarsområden på olycksplatsen är t ex:
 • trafikreglering,
 • avspärrning,
 • utrymning,
 • bevakning,
 • eftersökning eller genomsökning,
 • registrering och identifiering av personer,
 • omhändertagande av gods.
Övriga polisiära uppgifter vid trafikolyckor:
 • Underrätta anhöriga och informera allmänheten och medier.
 • Polisen utreder också om någon begått ett brott i samband med olyckan.
Källor
 • Räddning vid trafikolycka – Informations- och utbildningsmaterial för räddningspersonal (MSB)
 • Säkerhet i vägtrafikmiljö (MSB)
Annonsplats