Sjukvårdens organisation på en olycksplats

När hälso- och sjukvårdspersonal (ambulanspersonal) kommer till en olycksplats etableras en särskild sjukvårdsledning med en sjukvårdsledare och en medicinskt ansvarig.

Sjukvårdsledarens uppgifter är t ex att:
  • leda sjukvårdsarbetet på skadeplatsen med betoning på säkerhet, kommunikation och logistik.
  • samverka med räddningsledare, polisinsatschef och andra inblandade aktörer,
  • göra en säkerhetsbedömning för hälso- och sjukvårdspersonalens arbete,
  • upprätta samband för sjukvården internt och externt
  • informera om skadeläget och sjukvårdsinsatserna.

Tillsammans med medicinskt ansvarig fattar sjukvårdsledaren beslut gällande sjukvårdsinsatsen.

Annonsplats

Medicinskt ansvarig har det övergripande medicinska ansvaret i sjukvårdsinsatsen och för att inventera de medicinska behoven, prioritera och leda det medicinska omhändertagandet.

En stab finns ofta för att stödja sjukvårdsledaren och den medicinskt ansvarige. Inom staben kan finnas en avtransportledare som ansvarar för ambulanstransporter från olycksplatsen till sjukhus.

Läs mer: Räddningstjänstens organisationen på en olycksplats

Källor
  • Räddning vid trafikolycka – Informations- och utbildningsmaterial för räddningspersonal (MSB)
  • Säkerhet i vägtrafikmiljö (MSB)
Annonsplats