PCB är ett mycket miljö- och hälsofarligt ämne. I samband med ROT och rivning kan bl a fog- och golvmaterial innehålla PCB.

Det är bl.a. vissa byggnader från 60-70-talet som kan misstänkas ha material med PCB.

Annonsplats

Innehållet uppdateras – Välkommen åter!

Annonsplats