Konstruktionsstål och profiler

Konstruktionsstål – beteckningar

Beteckninga för konstruktionsstål
Bild: BE Group

Stålbalkar, hålprofiler och stänger

Stålbalkar som används  byggnadsstommar har olika beteckningar:

  • Bokstäver – anspelar på balken utseende( profil
  • Siffror – anger profilens dimensioner (mått)

Stålprofiler för byggnadsändamål:

Vanliga balkar,  I-, H- och U-balkar
Längre och lite klenare stänger s k stångprofiler
Hålprofiler, bl a VKR, KKR
Källa: BE Group

Definitioner för stålprofilens olika delar:
Tvärsnittsprofil för I- och H-balk
Tvärsnittsprofil för I- och H-balk. Bild: BE Group
Dimensioneringstabeller för stålbalkar:

HEA-balk
HEB-balk
HEM-balk
IPE-balk
UPE-balk UNP-balk
KKR-hålprofiler
VKR-hålprofiler
Källa: Stålbyggnadsnstiitutet, SBI

Källor och länkar

Stålbyggnadsbok (BE Group)
Konstruktionstabeller – Stål (Tibnor)
BE´s lilla röda (PDF)

.

Annons