Besiktningar och garantitid

Den dagen bygget är klart skall entreprenaden, dvs hela projektet, överlämnas till byggherren. I anslutning till överlämnandet görs i de allra flesta fall en besiktning, en slutbesiktning. Den som utför besiktningen är en särskilt besiktningsman/besiktningsförrättare.

Besiktningsmannen kontrollerar okulärt (dvs det han kan se med blotta ögat) bl a att:

  • Gällande byggregler följts
  • Gällande avtal och bygghandlingar följts
  • Alla dokument, t ex relationshandling, branddokumentation etc, finns med vid överlämnandet.
  • Byggarna städat ordentligt efter sig!


Logga in för att läsa hela artikel. Kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderättigheter för läromedlem på denna webbplats.