Betong, montage och gjutning

Betonggjutning på plats

Betong kan gjutas på fabrik och levereras som färdiga byggelement till byggarbetsplatsen. Detta kallas Prefab. Detta avsnitt handlar främst om ...
Läs Mer

Formbyggnad

Vid gjutning av betong behövs en gjutform som håller och formar betongmassan tills den stelnat (härdat). Under härdningsprocessen växer betongens ...
Läs Mer

Sprickbildning i betong

Det finns många orsaker till sprickor betong. Sprickor i betongkonstruktioner kan uppstå t.ex. vid temperaturförändringar då materialet utvidgas eller krymper ihop ...
Läs Mer

Armeringsmetoder – betong

Slakarmerad betong Slakarmerad betong med armeringsjärn är vanligast vid gjutningar på byggarbetsplatsen. Armeringsjärnen monteras på plats innan gjutning sker ...
Läs Mer
Annonsplats