Den som är på plats där  en trafikolycka inträffat är skyldig att larma och vidta åtgärder för att hjälpa skadade och förhindra att skadorna förvärras. Detta gäller även om de som inte själva har något med olyckan att göra men råkar vara i närheten.


PREMIUM


Annonsplats