Allmän kunskap om el, elektriska installationer och elsäkerhet vid arbete med elektriska maskiner och hantering av tillfällig el.

Elektriska installationer

Tillfällig el – Vad gäller konkret?

På Byggipedia finns generella råd kring elsäkerhet (under Arbetsmiljö). Dessa bygger på olika rekommendationer. information från maskinleverantörer, föreskrifter samt konkreta krav ...
Läs Mer

Byggarbetsplatsens elsäkerhet

Tillfällig el När starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 trädde i kraft ersatte dessa föreskrifterna för tillfälliga starkströmsanläggningar. I syfte att ta reda ...
Läs Mer

Elsäkerhet

Annonsplats

Annonsplats