Gips


Bild:Gyproc

Gips är ett byggmaterial som används i stor utsträckning inom byggbranschen. Förr användes gips främst för utsmyckning bl a för att göra s k stuckatur i tak och som utsmyckning av väggar och pelare.

Idag finns ett betydligt bredare användningsområde för gips i byggindustrin.

Gipsskivorna är inget bärande stommaterial utan används som ett av flera materialskikt i en byggdel.

Gipsskivor framställs färdiga att användas i:

  • bärande och icke-bärande byggdelar
  • både innerväggar, golv, tak och ytterväggar
  • våtrumsväggar

Avsnitt – Gips:

Råvaror och tillverkning – Gips

Bild: www.gyproc.se Gipsskivor som används för byggändamål baseras på gipssten som bryts i naturen eller på s k industrigips. Den ...
Läs Mer

Produkter och användningsområden – Gips

Bild: www.gyproc.se Gipsskivor består av en gipskärna med ett skikt av papp på utsidorna. Gipsskivor används i enkla eller dubbla ...
Läs Mer

Materialegenskaper – Gips

Gips har låg värmeledningsförmåga och används bl a för att avskilja brandceller och som brandisolering av stålkonstruktioner och installationsschakt. Däremot ...
Läs Mer

Teknik och utförande – Gipsskivor

En gipsskiva ritas som två parallella streck på ritningen. Bilden till vänster visar ett snitt från en isolerad gipsvägg, på ...
Läs Mer

Länkar – Gips:

Konstruktionsguide – gipsskivor
Cad-bibliotek
Gyproc handbok (e-bok)
Gyproc Monteringshandbok:

1. Innerväggar
2. Funktionsväggar
3. Ytterväggar
4. Bjälklag
5. Undertak
6. Golv
7. Skivor
8. Checklista

.

Kunskapsport för byggare