Annonsplats

Kunskapsfrågor i ämnet ritningsläsning. Grundläggande förståelse och tolkning av Mark-ritningar.

Ritningsunderlagen som används för att svara på frågorna är skyddade av upphovsrätt och får läsas online – via de länkarna med ritningsnummer.

Annonsplats

Ritningsunderlag öppnas i nya flikar så att du kan hoppa mellan frågorna och ritningarna på skärmen.


Markritningar – Del 1

Ritningsunderlag:

M315-P001

M315-P002

Annonsplats

Instuderingsfrågor:

Besvara frågorna nedan med hjälp av ritningarna:
 1. Hur många parkeringsplatser finns enligt ritningarna?
 2. Hur många handikappsparkeringar finns?
 3. Vilken del av området ligger högst?
 4. Vilken del av området ligger lägst?
 5. Förklara hur du ser detta?

Markritningar – Del 2

Ritningsunderlag:

Annonsplats

M319-D003

Instuderingsfrågor:

Besvara frågan nedan med hjälp av ritningen:

 1. Vad betyder förkortningarna:
  • VG + 5,13
  • SRB
  • DRB
  • STB
  • DTB
  • SNB
  • DSB

Läs mer:


Företag som har bidragit med underlag om ritningsläsning:

Annonsplats