Utemiljö – Stödmur

Stödmurar används inom trädgård, odling och andra markanläggningar för att skapa terrasser och separera nivåskillnader mellan olika ytor.

Genom terrassering skapas – istället för sluttande yta – horisontella ytor att plantera på, sköta och ev. bruka. Det underlättar skötsel och bidrar till att jorden inte dras med ner vid t.ex regn

Annonsplats

Det finns olika material att bygga en stödmur med t.ex. sten eller betong.

En stödmur måste klara jordtrycket mot muren

Det krävs en stabil uppbyggnad och en god förankring av stödmuren för att kunna stå emot jordtrycket mot muren.

Annonsplats
  • Återfyllnad/motfyllnad och eventuell dränering är viktiga moment som utförs efter anvisningar beroende på vilka material som ska motfyllas med.
  • Markytan och jordlagret bakom muren utformas så att det inte uppstår glapp mellan mur och jord.
Filmerna är exempel för att illustrera principer för stödmurar:

Annonsplats

Annonsplats