Denna artikel ger en överblick och flera exempel på vanliga handverktyg med respektive utan mtor eller annan drivkraft. Lämplig som introduktion till yrkesutbildningar för att säkerställa allmänbildning om såväl verktyg, vad de heter, vilka varianter som finns, hur och när de används samt hur drivs.  Anpassad till styrdokumentens ”känna till”-mål.

Annonsplats

=> Logga in för alla artiklar om verktyg eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Läs mer:

Verktyg och maskiner – användningsområden

Annonsplats