Vanliga handverktyg

Hammare

 • Skaftet är gjort av trä, metall eller glasfiber. Greppet kan se olika ut på olika modeller och fabrikat. Viktigt är att välja ett som passar bra i handen och är ergonomiskt.
 • Penen kan vara utformad på olika sätt. En mindre hammare med en lång och smal pen passar t ex för att spika små nubb.
 • Klon används till spikutdragning eller som en liten kofot, t ex när man vill lossa en list eller dylikt. Denna modell är vanlig ute på bygget.
 • På kulhammaren finns en kula istället för pen eller klo. Kulhammare används bl a för forma eller driva metall.
  Hammarhuvudet är av normalt av metall eller gummi beroende på användningsområdet.

Olika sorters hammare

[caption id="attachment_2902" align="alignnone" width="318"]Snickarhammare Hultafors Snickarhammare (Hultafors)[/caption]

[caption id="attachment_2901" align="alignnone" width="311"]Penhammare (Hultafors) Penhammare (Hultafors)[/caption]

[caption id="attachment_2900" align="alignnone" width="300"]Kulhammare (Hultafors) Kulhammare (Hultafors)[/caption]

Hammarens olika delar

Hammarens delar

1. Hammarskaft
2. Klo, som även kan vara pen eller kula
3. Hammarhuvud
4. Slag eller bane

Spikpistol

Exempel gasdriven spikpistol:

Bultpistol

Användning av bultpistol är en av de mest effektiva metoderna för infästningar i stål och betong.

Skruvmejsel

Skruvmejslar
Skruvmejslar

Skruvmejslar finns i många fabrikat, storlekar och utformningar beroende på användningsområde, dvs vad som skall monteras och vilka skruv som skall användas.

Skruvmejslar används till att skruva, dra åt och lossa skruvar med olika skruvhuvuden. Det finns också bits till skruvdragare för såväl krysskruvar, tolv- eller sexkantsskruvar som andra utföranden.

Det viktiga är att välja rätt skruvmejsel för ändamålet. En felaktig storlek på skruvmejseln kan medföra att:

 • Skruven fäster dåligt.
 • Mejselspetsen fördärvas (om verktyget är för brett).
 • Skruvskallen trasas söner (om spetsen för smal).

Två vanliga varianter av skruvmejslar är platt- eller spårskruvmejsel samt stjärnskruvmejsel. Vilken som skall användas beror på skruvskallens utformning.

Spår- och krysskruvmejslar

[caption id="attachment_2898" align="alignleft" width="88"]Skruvmejsel för spårskruv Skruvmejsel för spårskruv[/caption]

[caption id="attachment_2897" align="alignleft" width="89"]Skruvmejsel för krysskruvar Skruvmejsel för krysskruv[/caption]

[caption id="attachment_2896" align="alignleft" width="546"]Isolerad skruvmejsel Isolerad skruvmejsel[/caption]

Isolerade mejslar

För att minska risken för en elektrisk stöt finns det isolerade skruvmejslar.

Framför allt vid elektriska installationer bör du använda en skruvmejsel som är tillåten för arbete under spänning.

[caption id="attachment_2896" align="alignleft" width="546"]Isolerad skruvmejsel Isolerad skruvmejsel[/caption]

 

Magnetisk klinga

Skruvmejsel med magnetisk klinga Vissa skruvmejslar har en magnetisk klinga för att bättre hålla skruvhuvudena mot verktyget.

Skruvdragare och bits

[caption id="attachment_2894" align="alignright" width="188"]Skruvdragare Skruvdragare[/caption]

För att slippa skruva för hand används en särskild skruvdragare eller i vissa fall en mindre borrmaskin. Skruvdagaare är att föredra eftersom den är lättare att hantera och reglera hastigheten så att man inte riskerar att trasa sönder skruvskallen.

[caption id="attachment_2893" align="alignnone" width="401"]Bits till skruvdragare Bits till skruvdragare[/caption]

Välja skruvdragare:

Tänger

Principiellt skiljer man mellan:

 • Griptänger (för att gripa arbetsstycken).
 • Tänger för att kapa eller dela (sidavbitare, mittavbitare, front- och tväravbitare).
 • Tänger för att forma (bland annat för kopplings- och lödteknik)
 •  Kombinationstänger (förenar flera funktioner, används t ex för att gripa och klippa/knipa av).

Exempel på tänger

[caption id="attachment_4184" align="alignleft" width="300"]Kompakt Bultsax Kompakt Bultsax[/caption]

[caption id="attachment_4183" align="alignleft" width="300"]Kniptång Kniptång[/caption]

[caption id="attachment_4182" align="alignleft" width="300"]Najtång Najtång[/caption]

[caption id="attachment_4181" align="alignleft" width="300"]Avbitartån Avbitartång[/caption]

[caption id="attachment_4180" align="alignleft" width="300"]Kombitång Kombitång[/caption]

[caption id="attachment_4179" align="alignleft" width="300"]Rörtång Rörtång[/caption]

Fler verktyg och maskiner

Borrmaskin

[caption id="attachment_2892" align="alignleft" width="305"]Borrmaskin Borrmaskin[/caption]

[caption id="attachment_2891" align="alignleft" width="439"]Slagborrmaskin-Borrhammare Slagborrmaskin-Borrhammare[/caption]

Använda borr:

 

Sågar

Handsågar

[caption id="attachment_2890" align="alignleft" width="457"]Metallsåg Metallsåg[/caption]

 

[caption id="attachment_2889" align="alignleft" width="455"]Traditionell handsåg Traditionell handsåg[/caption]

 

[caption id="attachment_2888" align="alignleft" width="455"]Fanersåg Fanersåg[/caption]

[caption id="attachment_2887" align="alignleft" width="452"]Precisionssåg Precisionssåg[/caption]

 

På fanersågen är sågbladets radie också försett med sågtänder och passar för att såga ut skåror utan att borra.

Precisionssåg är för snickeriarbeten och för att kapa fina lister med hjälp av geringslåda.

Källa: Hornbach 

[caption id="attachment_2886" align="alignnone" width="572"]Geringslåda Geringslåda[/caption]

 

Sågmaskiner

[caption id="attachment_4193" align="alignleft" width="300"]V-tigersag-bosch Tigersåg (Bosch)[/caption]

[caption id="attachment_4192" align="alignleft" width="250"]V-Sticksåg (B&D) Sticksåg (B&D)[/caption]

[caption id="attachment_4194" align="alignleft" width="229"]Cirkelsåg (Hitachi) Cirkelsåg (Hitachi)[/caption]

[caption id="attachment_2885" align="alignnone" width="200"]Stationär såg (DeWalt) Stationär såg (DeWalt)[/caption]

 

Varmluftspistol

[caption id="attachment_2884" align="alignnone" width="371"]Varmluftspistol (Bosch) Varmluftspistol (Bosch) för borttagning av färg och lack, lödning och fixering av olika material.[/caption]

Limpistol

[caption id="attachment_2883" align="alignnone" width="364"]Limpistol Limpistol[/caption]

Källor och länkar

Hammarguide (Hornbach)

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!