Infästning med bult

Montage med bult

En del infästningar görs med bultar genom borrade hål i materialen.

Infästningsdetaljer (Beijer)
Infästningsdetaljer (Beijer)
Exempel på bult och mutter
Exempel på bult och mutter

Verktyg för infästning med bult

Skiftnyckeln är det klassiska verktyget för åtdragning av muttrar. Bultar kan ofta skruva med sexkantnycklar (s k insexnycklar) .

Exempel på sexkantnycklar
Exempel på sexkantnycklar

 

skiftnyckel
Skiftnyckel

 

 

 

 

 

 

Exempel på mutterdragare (Milwaukee)
Exempel på mutterdragare (Milwaukee)

Montageexempel – fasadstege

Exempel på montageanvisning för infästning av fasadstege med bult:

Exempel på infästning i fasad med bult (Stegcentralen)
Exempel på infästning i fasad med bult (Stegcentralen)

Källor och länkar

Beijer Bygg
Stegcentralen

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!