Montage med bult

En del infästningar görs med bultar genom borrade hål i materialen.

Infästningsdetaljer (Beijer)
Infästningsdetaljer (Beijer)
Exempel på bult och mutter
Exempel på bult och mutter

Verktyg för infästning med bult

Skiftnyckeln är det klassiska verktyget för åtdragning av muttrar. Bultar kan ofta skruva med sexkantnycklar (s k insexnycklar) .

Annonsplats
Exempel på sexkantnycklar
Exempel på sexkantnycklar

 

skiftnyckel
Skiftnyckel

 

 

 

 

 

 

Exempel på mutterdragare (Milwaukee)
Exempel på mutterdragare (Milwaukee)

Montageexempel – fasadstege

Exempel på montageanvisning för infästning av fasadstege med bult:

Exempel på infästning i fasad med bult (Stegcentralen)
Exempel på infästning i fasad med bult (Stegcentralen)

Källor och länkar

Beijer Bygg
Stegcentralen

Annonsplats