Infästning med bult

Montage med bult

En del infästningar görs med bultar genom borrade hål i materialen.

Infästningsdetaljer (Beijer)
Infästningsdetaljer (Beijer)
Exempel på bult och mutter
Exempel på bult och mutter

Verktyg för infästning med bult

Skiftnyckeln är det klassiska verktyget för åtdragning av muttrar. Bultar kan ofta skruva med sexkantnycklar (s k insexnycklar) .

Exempel på sexkantnycklar
Exempel på sexkantnycklar

 

skiftnyckel
Skiftnyckel

 

 

 

 

 

 

Exempel på mutterdragare (Milwaukee)
Exempel på mutterdragare (Milwaukee)

Montageexempel – fasadstege

Exempel på montageanvisning för infästning av fasadstege med bult:

Exempel på infästning i fasad med bult (Stegcentralen)
Exempel på infästning i fasad med bult (Stegcentralen)

Källor och länkar

Beijer Bygg
Stegcentralen

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
  • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
  • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

  • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
  • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
  • - publiceras i digital eller tryckt form
  • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

  • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
    Don`t copy text!