Infästning med bult

Montage med bult

En del infästningar görs med bultar genom borrade hål i materialen.

Infästningsdetaljer (Beijer)
Infästningsdetaljer (Beijer)
Exempel på bult och mutter
Exempel på bult och mutter

Verktyg för infästning med bult

Skiftnyckeln är det klassiska verktyget för åtdragning av muttrar. Bultar kan ofta skruva med sexkantnycklar (s k insexnycklar) .

Exempel på sexkantnycklar
Exempel på sexkantnycklar

 

skiftnyckel
Skiftnyckel

 

 

 

 

 

 

Exempel på mutterdragare (Milwaukee)
Exempel på mutterdragare (Milwaukee)

Montageexempel – fasadstege

Exempel på montageanvisning för infästning av fasadstege med bult:

Exempel på infästning i fasad med bult (Stegcentralen)
Exempel på infästning i fasad med bult (Stegcentralen)

Källor och länkar

Beijer Bygg
Stegcentralen

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.