Ritningsexempel och kunskapsfrågor i ämnet ritningsläsning. Grundläggande förståelse och tolkning av VVS-ritningar.

Ritningsunderlagen som används för att svara på frågorna är skyddade av upphovsrätt och får läsas online – via de länkarna med ritningsnummer.

Annonsplats

Ritningsunderlag öppnas i nya flikar så att du kan hoppa mellan frågorna och ritningarna på skärmen.

Ritningsunderlagen som används för att svara på frågorna är skyddade av upphovsrätten och får läsas online – via de länkar vi anger.


VVS-ritningar – Del 1

Ritningsunderlag:

V50-01-007

Annonsplats

V56-01-002 Golvvärme

V57-107 Luftbehandling

V59-01-011 Rörinstallationer

Instuderingsfrågor:

Besvara frågorna nedan med hjälp av ritningarna:

 1. Vilken dimension har kallvatten ledningen som är förlagd under huset?
 2. I badrummet på plan 1 förekommer två olika dimensioner på spillvattenledningarna från handfat respektive toalett:
  • Vilka dimensioner har respektive avloppsrör?
  • Vilken dimension har avloppsröret som leder allt spillvatten vidare ut från badrummet?
 3. Kallvattnet leds in i hus 7-10 via badrummet. Här fördelas det via förgreningsrör med olika dimensioner. Genom minskad diameter ökar vattentrycket i ledningen. Vilket är största respektive minsta diameter på förgreningsrören (KV) i badrummet?
 4. Hur många separata golvvärmeslingor har hus 7-14?
 5. Varför används inte hel sammanhängande värmeslinga i hela huset, tror du?
 6. Vilken viktig information om höjder skall man hålla koll på vid förläggning av rör i golv? Varför?
 7. Vilken höjd (sitsen höjd) skall toalettstolen ha?
 8. Vilken höjd skall handfatet ha?

VVS-ritningar – Del 2

Ritningsunderlag:

V50-01-007

V56-01-002 Golvvärme

V57-107 Luftbehandling

V59-01-011 Rörinstallationer

Besvara frågorna nedan med hjälp av ritningarna:

 1. Var finns vattenmätaren?
 2. Inkommande kallvatten leds vidare ut genom badrumsväggen och huset till gaspannan som finns i tvättstugan. Där värms vattnet upp och leds tillbaka som varmvatten till tappställen (kranar) i tvättstuga, kök och bad.
  • Vilken dimension har kallvattenledningen till gaspannan?
  • Vilken dimension har varmvattenröret som går från gaspannan? 22 VV resp 15 KV
 3. Vattnet som cirkulerar i värmegolven värms också upp via gaspannan och leds därifrån till en central där vatten fördelas ut till de olika slingorna. Var finns denna fördelare (FD) till golvvärmesystemet?

VVS-ritningar – Del 3

Ritningsunderlag:

V57-107 Luftbehandling

Annonsplats

Besvara frågorna nedan med hjälp av ritningen:

Ventilationsritningen för Hus 7 visar var olika luftdon placeras. Luften som kommer i utifrån passerar genom tillluftsdon (TD). I projektet finns frånluftsdon i klädkammare och tvättstuga samt fläktar (F) som forcerar bl a matos och vattenånga ut ur kök respektive badrum.

 1. Beskriv var tilluften tas in i detta hus?
 2. Förklara principen för hur projektören planerat att luftflödena skall ske.

Läs mer

Företag som har bidragit med underlag om ritningsläsning:

Annonsplats