Ritningsexempel och kunskapsfrågor i ämnet ritningsläsning. Grundläggande förståelse och tolkning av konstruktionsritningar (K).

Ritningsunderlagen som används för att svara på frågorna är skyddade av upphovsrätt och får läsas online – via de länkarna med ritningsnummer.

Annonsplats

Ritningsunderlag öppnas i nya flikar så att du kan hoppa mellan frågorna och ritningarna på skärmen.


Konstruktionsritningar – Del 1

Instuderingsfrågor:

Besvara frågorna nedan:

  1. Vad beskriver K-ritningar?
  2. Varför är denna information viktig när man bygger?

Konstruktionsritningar – Del 2

Ritningsunderlag:

K300-02

Annonsplats

K320-05

K335-27

K340-01

K350-01

K350-05

Annonsplats

K350-10

Instuderingsfrågor:

Besvara frågorna nedan med hjälp av ritningarna:

  1. Vilken typ av ritningskategori är var och en av ritningarna?
  2. Vilken skala är de olika ritningarna utförda i?
  3. Beskriv exempel på vilken typ av information de olika ritningarna ger till byggarbetsplatsen att följa, vilken funktion har ritningen på byggarbetsplatsen? Förklara kort och gärna med exempel hur entreprenören kan ha nytta av ritningsinformation på varje ritning.

Läs mer

Företag som har bidragit med underlag om ritningsläsning:

Annonsplats