I detta avsnitt visas exempel på arkitektritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom K, El och VVS.

Arkitektens ritningar finns med redan i ett tidigt skede i planeringen inför ett projekt.

Annonsplats

Arkitekter arbetar också med övergripande planer för t ex utveckling av ett större område. Detta arbetsområde för arkitekter kallas stadsplanering.

Eftersom arkitekten gör sina ritningar först är placering av byggnaden på tomten, byggnadens yttermått samt viktiga inre måttfastställda i A-ritningen.

Arkitektens bygghandlingar omfattar bl.a:
  • Planritningar och detaljer
  • Fasader
  • Kök, bad och inredning
  • Rumsindelning
  • Rumsbeskrivning (Exempel)

Planlösningen visar byggytans disposition med rummens placering, fast inredning och mått.

Rumsbeskrivning och förkortningar

Rumsbeskrivningen är ett text-dokument som anger rum för rum vilka ytskikt, golv, tapeter, kulörer samt övrig inredningen i rummet. Både ...
Läs Mer

Företag som har bidragit med underlag om ritningsläsning:

Annonsplats