Sponsrade kunskapsområden

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Projekteringsskede och bygghandlingar

Från bygglovshandlingar till bygghandling De första ritningarna i ett projekt är ofta översiktliga idéskisser och ...
Läs Mer

Upphandlings- och entreprenadformer

Denna artikel kommer att genomgå granskning och publiceras åter efter eventuella uppdateringar. Upphandling av bygg- ...
Läs Mer

Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg som hjälper företagen att arbeta så miljövänligt som möjligt. Miljöledningssystemet ...
Läs Mer

Entreprenad – Byggskede

Byggskedet kallas för entreprenadskedet. Under byggskedet ägs projektet, dvs hela entreprenaden, av den som beroende av entreprenadform ...
Läs Mer

I samarbete med: Specialistbranscherna

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats