Sponsrade kunskapsområden

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Laster

Laster (tyngder) som påverkar en byggnad, en väg eller anläggning kan beräknas som en kraft ...
Läs Mer

Påkänningar

När en byggnadsdel t ex ett bjälklag eller en balk utsätts för en belastning i ...
Läs Mer

Hållfasthetslära

Om hållfasthet hos material och konstruktioner Ett materials eller en byggdels hållfasthet är ett mått ...
Läs Mer

Byggstyrning

Planering och rutiner är viktigt för kvaliten Byggstyrning avser hur ett projekt administreras med stöd ...
Läs Mer

I samarbete med: Specialistbranscherna

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats