Sponsrade kunskapsområden

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Fasadmaterial och utförande

Ytterväggarna förses normalt med en särskild fasad, dvs en utvändig beklädnad, som skyddar väggen mot ...
Läs Mer

Funktionskrav – Stomkomplettering

Funktionskraven på den icke-bärande stomkompletteringen kan bl a vara krav på ljud- och brandisolering för ...
Läs Mer

Icke-bärande väggar

Icke bärande väggar är alla väggar som inte direkt samverkar med byggnadens bärande konstruktion, dvs ...
Läs Mer

Vad är undergolv?

Golvmaterialen kan delas in i material till undergolv respektive golvbeläggning. Golvbeläggning  är ett ytskikt. Ytskikt ...
Läs Mer

I samarbete med: Specialistbranscherna

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats