Sponsrade kunskapsområden

I samarbete med: Specialistbranscherna

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Icke-bärande väggar

Icke bärande väggar är alla väggar som inte direkt samverkar med byggnadens bärande konstruktion, dvs ...
Läs Mer

Vad är undergolv?

Golvmaterialen kan delas in i material till undergolv respektive golvbeläggning. Golvbeläggning  är ett ytskikt. Ytskikt ...
Läs Mer

Inner- och undertak

Innertak respektive undertak monteras båda invändigt och ofta under bjälklag men de har olika förutsättningar ...
Läs Mer

Invändiga dörrar och glaspartier

Invändiga dörrar och glaspartier är ömtåliga och bör monteras då arbetena med insida yttervägg, innerväggar, ...
Läs Mer

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i byggbranschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats