Sponsrade kunskapsområden

I samarbete med: Specialistbranscherna

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Teknik och utförande – Gipsskivor

Bygghandlingar - ritningar En gipsskiva ritas som två parallella streck på ritningen. Bilden till höger ...
Läs Mer

Lättbetong – Råvaror och tillverkning

Basråvarorna i lättbetong idag är cement, kalk och finmald kvartssand. Ibland ingår också andra material ...
Läs Mer

Produkter och användningsområde – Lättbetong

Lättbetongprodukter Lättbetong kan köpas som: Block i olika storlekar för att mura upp grund eller ...
Läs Mer

Materialegenskaper – Lättbetong

Avgörande för lättbetongens specifika egenskaper, t ex hållfasthet och värmeisoleringsförmåga är densiteten som bestäms redan ...
Läs Mer

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats