Våra besökare

En enkät genomförd under  2015  fram t o m augusti visar följande resultat beträffande Byggipedias besökare.

Enkät 860 svarI gruppen Annan/Övrigt ingår bl a:

 • privatpersoner, ofta s k hemmafixare (GDS)
 • fastighetsägare, byggherrar, inkl privata beställare och BRF
 • gymnasie- och högstadieelever
 • arkitekturstuderande
 • vuxenstuderande
 • projektledare, byggstyrning
 • utbildningsgivare, utbildningssamordnare
 • bygglovshandläggare
 • projektmedverkande utan byggkunskap
 • konsulter, praktikanter och andra befattningar inom bygg som inte fanns med i enkät
 • VVS
 • branschorganisationer
 • personer i yrken och branscher utan direkt anknytning till byggsektorn, bl a socialsekreterare, arbetsförmedlare, sjuksköterska, översättare, säljare, jurist, kommunikatör

Enkät 860 svar

Kommentarer till enkäten

Det framgår inte av enkäten hur personerna hittat till Byggipedia eller om alla hittat den information de sökte. Däremot ger enkäten en indikation på följande:

 • vilka som söker byggrelaterad information
 • behov och målgrupper för byggrelaterad information
 • vilka grupper som ev. inte utnyttjar internetbaserad information i särskilt stor utsträckning i sina respektive arbeten .

Reflektioner:

 • större  yrkesgrupper inom bygg såsom yrkesarbetare representerar en relativt liten andel av besökarna (enligt enkäten)
 • andelen privatpersoner inom gruppen Annan/Övrigt är relativt stor och ökade under sommarmånaderna.

 

Kunskapsport för byggare