Våra besökare

Hösten 2018 har Byggipedia ca 1000 unika besökare per vardag och 20- 25 000 unika per månad. Refererande domäner (webbplatser som länkar) är lärplattformar, wikipedia, wikiskola etc samt sociala medier.

En enkät genomförd under  2015  visar följande resultat ang. vilka Byggipedias besökare var då. Vi den tiden var besökarna totalt färre än 400 (unika besökare) per dag.

Enkät 860 svar

I gruppen Annan/Övrigt ingår – enligt egna utsagor:

 • privatpersoner, ofta s k hemmafixare (GDS)
 • fastighetsägare, byggherrar, inkl privata beställare och BRF
 • gymnasie- och högstadieelever
 • arkitekturstuderande
 • vuxenstuderande
 • projektledare, byggstyrning
 • utbildningsgivare, utbildningssamordnare
 • bygglovshandläggare
 • projektmedverkande utan byggkunskap
 • konsulter, praktikanter och andra befattningar inom bygg som inte fanns med i enkät
 • VVS
 • branschorganisationer
 • personer i yrken och branscher utan direkt anknytning till byggsektorn, bl a socialsekreterare, arbetsförmedlare, sjuksköterska, översättare, säljare, jurist, kommunikatör

Enkät 860 svar

Kommentarer:

 • yrkesarbetare representerade 2015 en relativt liten andel av besökarna (enligt enkäten)
 • andelen privatpersoner inom gruppen Annan/Övrigt ökade under sommarmånaderna.

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!