Hösten 2018 har Byggipedia ca 1000 unika besökare per vardag och 20- 25 000 unika per månad. Refererande domäner (webbplatser som länkar) är lärplattformar, wikipedia, wikiskola etc samt sociala medier.

En enkät genomförd under  2015  visar följande resultat ang. vilka Byggipedias besökare var då. Vi den tiden var besökarna totalt färre än 400 (unika besökare) per dag.

Annonsplats
Annonsplats
Enkätresultat:

Enkät 860 svar

I gruppen Annan/Övrigt ingår – enligt egna utsagor:
 • privatpersoner, ofta s k hemmafixare (GDS)
 • fastighetsägare, byggherrar, inkl privata beställare och BRF
 • gymnasie- och högstadieelever
 • arkitekturstuderande
 • vuxenstuderande
 • projektledare, byggstyrning
 • utbildningsgivare, utbildningssamordnare
 • bygglovshandläggare
 • projektmedverkande utan byggkunskap
 • konsulter, praktikanter och andra befattningar inom bygg som inte fanns med i enkät
 • VVS
 • branschorganisationer
 • personer i yrken och branscher utan direkt anknytning till byggsektorn, bl a socialsekreterare, arbetsförmedlare, sjuksköterska, översättare, säljare, jurist, kommunikatör

Enkät 860 svar

Kommentarer:
 • yrkesarbetare representerade 2015 en relativt liten andel av besökarna (enligt enkäten)
 • andelen privatpersoner inom gruppen Annan/Övrigt ökade under sommarmånaderna.
Annonsplats