Etikettarkiv: Internationellt

Byggarbetsmarknaden efter EU-utvidgningen

Internationalisering av byggmarknaden

I den tio år gamla rapporten Byggarbetsmarknaden efter EU-utvidgningen  diskuterades effekterna av internationalisering och hur den svenska byggmarknaden skulle påverkas

Befarade effekter av internationaliseringen:
  • Pressad prisbild och en hämmande effekt på löneutvecklingen
  • Ökad användning av utländsk arbetskraft via bl a bemanningsföretag
  • Ökad uppdelning av entreprenader
  • Utslagning av svenska entreprenörer och underentreprenörer
  • Svårigheter för elever och lärlingar att komma ut på en arbetsmarknad som består av en större andel kortvariga företag och företag med färre egna anställda än tidigare.
  • Påskyndande av strukturomvandlingen i byggsektorn

Källa: Sveriges Byggindustrier, 2005

Hur gick det?

En stor del av ovanstående tycks ha slagit in. Om allt beror på EU och internationaliseringen kanske inte är helt klargjort?

Hur ser byggarbetsmarknaden ut 2015?

Har någon saklig uppföljning av utvecklingen mellan åren 2005 och 2015 gjorts?