Nednastående rutin avser enbart den eller de som – utan särskild överenskommelse med Byggipedia – använder innehåll i strid med upphovsrätten.

Upphovslättslig lagstiftning avser bland annat:

  • kopiering
  • omarbetning av innehåll, dvs plagiat
  • spridning via andra kanaler än där det ursprungligen publicerats*

*På Byggipedia ELLER på andra webbplatser/lärplattformar där Byggipedia gett sitt uttryckla (skriftliga) tillstånd för publicering (vilket alltid innebär att materialet inte får användas eller vidareutvecklas för andra ändamål eller på andra plattformar än vad avtalet anger)

Så här hanterar vi stöld av skyddat material:

Ekonomisk skada* innebär att vi inte får betalt för vår tid och våra investeringar, t.ex föräsljninga v material, annonsintäkter. Vid brott mot upphovsrätten ska ekonomiks skada ersättas och inte bara kostnaden för materialet.

*Vi har fått nog av oseriösa organisationer, konsulter, läromedelsförfattare och utbildningsanordnare m.fl. och lämnar nu successivt in nya ärenden! Ni kommer att få betala!

Ni förstör även för de som använder Byggipedia i arbete eller studier.

Läs mer:

Annonsplats