Produktplacering handlar om att:

  • beskriva eller nämna en produkt på ett sätt som inte är ”slumpmässigt” eller i sammanhanget relevant och nödvändigt
  • att få betalt för att omnämna en produkt.

Om produktplacering kan förekomma på en webbsida skall man informera om detta.

Annonsplats

Det gör vi nu:

Produktplacering kan förekomma på Byggipedia!

Vi anser det har ett pedagogiskt värde att kunna visa exempel som också bidrar till beskriva byggindustrins struktur och komplexitet.

Länkar

Annonsplats