Om Cookies

Om Cookies

När du besöker denna webbsida använder använder vi cookies som är kopplade till olika funktioner, t ex omröstning eller visning av annonser.

En cookie är en datafil som lagras på din dator och kan läsas av din webbläsare. Cookien påverkar inte datorutrustningen.

Om du inte vill lagra cookies i din webbläsare kan du själv i din dator enkelt sätt välja bort denna möjlighet..

Detta kan i så fall innebära att vissa funktioner på vår hemsida inte kommer att bli tillgängliga för dig.

Läs mer om Cookies på denna länk:
Information om Cookies (PTS)

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera men anlita oss gärna för att skapa ett eget informations- eller utbildningsmaterial!