Det finns många sätt att genom samverkan med Byggipedia sponsor eller som uppdragsgivare synka kommunikationen/informationsinsatserna för att skapa mervärden både för den egna branschen, organisationen – och för Byggipedia. Här följer exempel på hur detta fungerar idag.

Förmedla aktuell branschinformation

Genom Bygggipedia når branschorgansiationer och företag en bredare målgrupp än de via de egna informationskanalerna.

Annonsplats

Personer som arbetar ute i kärnverksamheterna som tjänstemän, yrkesarbetare, hantverkare och småföretagare, fastighetsägare och andra beställare samt utbildare och studerande.

Via Byggipedia kan företag och organisationer informera om:

  • yrken/bristyrken och karriärmöjligheter samt rekrytera till branschen eller sin egen organsiation.
  • nya material, konstruktioner och produktionsmetoder,

Stöd för det dagliga branschlärandet

Aktuell information tillgänglig där den behövs och när det behövs – i det dagliga arbetet. Byggipedia förklarar och lotsar besökare vidare till ”rätt” instans, t ex en branschorganisation eller ett specialistföretag.

Nå ut till nya målgrupper

Inom varje bransch eller kunskpasområde pågär en ständig utveckling samt diskussioner och debatter. För varje enskild individ som arbetar i kärnverksmaheten är det svårt att fånga upp allt som kan vara av intresse.

Genom gäst- och debattartiklar kan de som driver utveckling eller politiska nå ut till fler för att (översiktligt) involvera fler i branschen i vad som pågår t ex politiskt.

Samverkan som kan skapa flera mervärden

Genom kontinuerligt och nära samarbete mellan Byggipedia och samarbetspartners/uppdragsgivare skapas förutsättningar för att samtidigt både utveckla branschportalen och att via Byggipedias kanaler vidareförmedla aktuell information från samarbetspartners.

Annonsplats