Naturliga och lugna färger

Vita kulörer

Med ljusa vita naturnära kulörer som bas är det  lätt att kombinera med andra färger. Men vita kulörer för inomhusmålning är oftast brutna med någon annan kulör.

Vägledning vid val av brytning av vita färger:

  • Till mörka träslag och möbler med kraftfulla kulörer, passar bruten vitt färg med lite mjukare toner bra.
  • Till inredning i ljusa kulörer kan du välja en mer ren vit nyans.
  • I rum med indirekt ljus från norr kan rena vita kulörer upplevas som kalla och du kan du välja en mer varmt vit kulör.
  • I rum med mycket solljus och söderläge kan ha en neutralare ”vitare” färg.

Naturfärger

Att inreda med naturfärger ger ett lugn och en harmoni som varken vita eller starka färger gör. De mjuka kulörerna dämpar kontraster och passar ofta bra ihop med olika träslag.

Neutrala färger

Neutrala färger , svart, vit, grå, silver och brunt, är lugna men upplevs ofta som lite dova och är svåra att kombinera med en färgglad inredning.

Jordfärger

Jordfärger är ett samlingsnamn för pigment som finns naturligt i jorden och som kan användas i målarfärg. Jordfärger är ofta gula, röda och bruna nyanser och upplevs som naturligt lugna färger.

Det handlar bl a om lerarter som är färgade av järnoxid eller järnhydroxid eller andra färgämnen hämtade från jorden.

Ockra är exempel ett antal besläktade järnföreningar (oxider och hydroxider) som ofta förekommer som jordfärg (jordpigment).

Källor och länkar

Traditionella pigment i byggnadsmåleri (Peter von Knorring)
Wikipedia

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!