Natural Color System, NCS

Kodning av målarfärger och färgkartor bygger på färgsystemet NCS, Natural Color System.

Exempel på färgbeteckning enligt NCS-systemet. Koden anger den senapsgula nyansen som syns i bilden.

Tolkning av NCS-kod

s1050-Y90RPå denna länk http://gjoco.no/sv/ncs-systemet/ förklaras hur NCS-koden för kulören här intill är uppbyggd och hur koder tolkas utifrån bokstäver, siffror och färghjulet.

Bokstavsbeteckningar:

Bild: Gjøco AS

Bokstavs- och sifferbeteckningar:

Källa: Gjøco AS

Färgkodens koppling till färgdiagrammet:

Bild: Gjøco AS

Källor och länkar

Gjøco AS
Vad betyder färgkoden?

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera men anlita oss gärna för att skapa ett eget informations- eller utbildningsmaterial!