Krishjälp vid arbetsplatsolycka

Krishantering vid olycka

Genom att bete dig lugnt och målmedvetet vid arbetsplatsolycka skapar du som hjälpare en känsla av trygghet:

  • bete dig lugnt
  • tala med den skadade
  • lyssna på honom eller henne
  • stanna vid den hjälpbehövande, lämna honom eller henne  inte ensam
  • ta hand om och rör vid honom eller henne
  • berätta lugnt vad som har hänt och hur situationen framskrider
  • håll nyfikna på avstånd

Krisberedskap och rutiner för hantering av arbetsplatsolyckor är viktigt för att effektiv hantering vid olyckor och personskador.

Räddningsövningar – bygg- och anläggning

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.