Krishjälp vid arbetsplatsolycka

Krishjälp vid olycka

Genom att bete dig lugnt och målmedvetet vid arbetsplatsolycka skapar du som hjälpare en känsla av trygghet:

  • bete dig lugnt
  • tala med den skadade
  • lyssna på honom eller henne
  • stanna vid den hjälpbehövande, lämna honom eller henne  inte ensam
  • ta hand om och rör vid honom eller henne
  • berätta lugnt vad som har hänt och hur situationen framskrider
  • håll nyfikna på avstånd

Krisberedskap och rutiner för hantering av arbetsplatsolyckor är viktigt för att effektiv hantering vid olyckor och personskador.

Räddningsövning på byggarbetsplats

 

Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!