Krisberedskap och rutiner för hantering av arbetsplatsolyckor är viktigt för att effektiv hantering vid olyckor och personskador.

Planering och tydliga rutiner är en förutsättning

Annonsplats
Organisation och fördelning av uppgifter
 • Vem ger första hjälpen?
 • Vem tillkallar ambulans eller kontaktar sjukvård?
 • Vem tar hand om dem som varit med vid händelsen?
 • Vem kontaktar anhöriga?
 • Vem ger information om händelsen?
 • Vem ser till att krisstöd ordnas?
Utrustning
 • Finns alla hjälputrusning på sin plats?
 • Vem ansvarar för att sköta om utrustningen och se till att den fungerar?
Information och kunskap
 • Vet alla vad de ska göra och hur?
 • Behövs praktiska övningar?
 • Vilka kan ge första hjälpen och har de fått tillräcklig utbildning?
 • Vilka kan kan hantera hjälputrustningen och har de rätt utbildning?
 • Vet chefer och arbetsledare hur de bedömer behovet av krisstöd och hur de ordnar det?
 • Finns det väl synliga anslag med information om hur första hjälpen och hur krishantering är organiserat?
 • Förstår alla informationen?

Information på arbetsplatsen bl a:

 • var finns utrustning för första hjälpen
 • vilka kan ge första hjälpen
 • telefonnummer till larmtjänst och taxi
 • adress och färdbeskrivning till arbetsplatsen.
Annonsplats