Krishjälp vid arbetsplatsolycka

Krishjälp vid olycka

Genom att bete dig lugnt och målmedvetet vid arbetsplatsolycka skapar du som hjälpare en känsla av trygghet:

 • bete dig lugnt
 • tala med den skadade
 • lyssna på honom eller henne
 • stanna vid den hjälpbehövande, lämna honom eller henne  inte ensam
 • ta hand om och rör vid honom eller henne
 • berätta lugnt vad som har hänt och hur situationen framskrider
 • håll nyfikna på avstånd

Krisberedskap och rutiner för hantering av arbetsplatsolyckor är viktigt för att effektiv hantering vid olyckor och personskador.

Räddningsövning på byggarbetsplats

 

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!