För att maskiner och verktyg skall hålla länge är det viktigt att hälla dem rena från grus och smuts och skydda dem mot rostangrepp genom att det utsätts för fukt. Redskap som får stå i fuktig miljö när de inte används förstörs snabbt genom rostangrepp eller delar som lossnar eller vittrar sönder. Både metall, trä och plast.får kortare livslängd om de förvaras utomhus.

Rengöring är viktig både för livslängd och funktion. Beläggningar på verktygen ökar friktionen och temperaturen när verktyget används för att bearbeta material. Detta kan leda till att verktyget blir för varm, ökat slitage och risk för haveri.

Annonsplats

Tillverkarens skötsel och underhållsanvisningar skall följas för bästa funktion och hållbarhet samt för att garantierna skall gälla.

Förvaring

Verktygen bör förvaras torrt och inlåsta så att de inte stjäls eller någon annan skadar sig på dem, t ex om de ligger i vägen på bygget. Varje yrkesarbetare måste hålla koll på sina verktyg.

Stöldskydd är viktigt eftersom det förekommer inbrott och stölder på arbetsplatser. Stöldskydd innebär t ex mräkning av utrustning, fastlåsning eller inlåsning. Försäkringsbolagen har både råd och riktlinjer och specifika krav som skall vara uppfyllda för att försäkringen skall gälla.

Underhåll

Annonsplats

Det är viktigt att byta ut slitdelar samt slipa skärande verktygdelar i tid så att utrustningen fungerar effektivt och inte slits ut i förtid.

Torka alltid av smuts och damm efter avslutat arbete. Wettextrasa eller våtservetter brukar fungerar bra användas för att tvätt bort smuts.

Maskiners luftintag eller drivmotorer får inte bli igensatta av smuts. Tryckluft kan ibland användas för att blåsa bort t ex damm, spån. Viktigt att rikta munstycket så att inte smutsen blåser in och sätter sig fast inuti maskinen.

Underhåll av elverktyg – utöver byte av verktyg och vissa slitdelar samt vanlig rengöring – skall normalt utföras av behörig el-fackman.

Skötsel av sågklinga av hårdmetall

Rengör klingan ofta då spån blandar sig med kåda och ger en beläggning som fastnar på tänder och stamblad
En sågklinga brukar kunna slipas om 20-25 gånger. Mellanlägg bör användas vid slipning

Tecken på att hårdmetallklingan behöver slipas:
• den sågade snittet blir inte bra
• vid ca 0,1 mm nedslitning av sågtanden

V_skötsel1

 

Annonsplats

 

Spikpistol

Källor och länkar

Hantering och användning av såg och sågblad (Hornbach

Annonsplats