Vid medvetslöshet:

 • Försök väcka den medvetslöse genom tilltal och genom att ruska om.
 • Ring annars 112 och följd instruktioner som ges från nödcentralen
 • Vänd den som behöver hjälp på rygg och kontrollera om andningen är normal.
 • Öppna luftvägarna. Böj den personens huvud bakåt genom att lyfta det uppåt med ett grepp under hakspetsen med ena handen samtidigt som du trycker pannan nedåt med den andra handen.
 • Känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen genom att:
  • lyssna efter andning
  • lägg din kind mot näsa/mun och känna om det kommer utandningsluft
  • kontrollera om bröstkorgen rör sig
 • Om andningen är normal:
  • Vänd den medvetslöse i framstupa sidoläge.
  • Håll luftvägarna öppna.
  • Kontrollera andningen tills professionell vård anländer.

Instruktioner med bilder: Första hjälpen vid medvetslöshet (vuxen person) (Röda korset)

Annonsplats

.

 

Annonsplats