Första hjälpen vid medvetslöshet

Vid medvetslöshet:

 • Försök väcka den medvetslöse genom tilltal och genom att ruska om.
 • Ring annars 112 och följd instruktioner som ges från nödcentralen
 • Vänd den som behöver hjälp på rygg och kontrollera om andningen är normal.
 • Öppna luftvägarna. Böj den personens huvud bakåt genom att lyfta det uppåt med ett grepp under hakspetsen med ena handen samtidigt som du trycker pannan nedåt med den andra handen.
 • Känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen genom att:
  • lyssna efter andning
  • lägg din kind mot näsa/mun och känna om det kommer utandningsluft
  • kontrollera om bröstkorgen rör sig
 • Om andningen är normal:
  • Vänd den medvetslöse i framstupa sidoläge.
  • Håll luftvägarna öppna.
  • Kontrollera andningen tills professionell vård anländer.

Instruktioner med bilder: Första hjälpen vid medvetslöshet (vuxen person) (Röda korset)

.

 

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!