Första hjälpen vid medvetslöshet

Vid medvetslöshet:

 • Försök väcka den medvetslöse genom tilltal och genom att ruska om.
 • Ring annars 112 och följd instruktioner som ges från nödcentralen
 • Vänd den som behöver hjälp på rygg och kontrollera om andningen är normal.
 • Öppna luftvägarna. Böj den personens huvud bakåt genom att lyfta det uppåt med ett grepp under hakspetsen med ena handen samtidigt som du trycker pannan nedåt med den andra handen.
 • Känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen genom att:
  • lyssna efter andning
  • lägg din kind mot näsa/mun och känna om det kommer utandningsluft
  • kontrollera om bröstkorgen rör sig
 • Om andningen är normal:
  • Vänd den medvetslöse i framstupa sidoläge.
  • Håll luftvägarna öppna.
  • Kontrollera andningen tills professionell vård anländer.

Instruktioner med bilder: Första hjälpen vid medvetslöshet (vuxen person) (Röda korset)

.

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!