Första hjälpen vid benbrott och brännskador

Första hjälpen vid benbrott

Symptom vid benbrott är hård smärta, svullnad, onormal rörlighet och ömtålighet eller felställning.

Första hjälpen vid benbrott:
  • Stöd en bruten arm med hjälp av en huvudduk så att handen hålls orörlig.
  • Vid benbrott i nedre extremiteten kan man använda andra benet eller något annat hjälpmedel som stöd.
  • Transportera den skadade till vård.

Första hjälpen vid brännskador

Om huden inte avkyls kommer skadan inom 10-20 sekunder att tränga djupare in i vävnadsskikten.

Första hjälpen vid små brännskador:
  • Små skador kyls med svalt vatten tills smärtan går om.
  • Vid behov kan man lägga en salvkompressor och ett förband på skadan.
  • Byt förband med två dagars mellanrum.
Första hjälpen vid stora brännskador:
  • Stora brännskador avkyls endast en stund.
  • Skadan täcks med rena förband.
  • Den skadade extremiteten stöds i högläge.
  • Patienten behöver professionell vård.

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!