Första hjälpen vid benbrott

Symptom vid benbrott är hård smärta, svullnad, onormal rörlighet och ömtålighet eller felställning.

Första hjälpen vid benbrott:
  • Stöd en bruten arm med hjälp av en huvudduk så att handen hålls orörlig.
  • Vid benbrott i nedre extremiteten kan man använda andra benet eller något annat hjälpmedel som stöd.
  • Transportera den skadade till vård.

Första hjälpen vid brännskador

Om huden inte avkyls kommer skadan inom 10-20 sekunder att tränga djupare in i vävnadsskikten.

Annonsplats
Första hjälpen vid små brännskador:
  • Små skador kyls med svalt vatten tills smärtan går om.
  • Vid behov kan man lägga en salvkompressor och ett förband på skadan.
  • Byt förband med två dagars mellanrum.
Första hjälpen vid stora brännskador:
  • Stora brännskador avkyls endast en stund.
  • Skadan täcks med rena förband.
  • Den skadade extremiteten stöds i högläge.
  • Patienten behöver professionell vård.

.

Annonsplats