Förebygga arbetsskador

För att undvika ergonomiska risker, dvs risk för belastningsskador, finns några tumregler för olika arbetsmoment och arbetsställningar.

Krav kan ställas på arbetsutrustningen, t ex greppet. Det finns också flera ergonomiska hjälpmedel som kan användas.

Arbete över axelhöjd

Arbete över axelhöjd undviks genom att:
 • stå på hantverkarställning, pall eller stege (stege bör också undvikas pga av fallrisk)
 • använda förlängningsskaft till verktyget
 • använda fjärrstyrt verktyg monterat t ex på stativ eller räls

Arbete i trånga utrymmen

Arbete i trånga utrymmen undviks genom att:
 • använda förlängningsskaft till verktyget
 • använda fjärrstyrt verktyg

Arbete från stege

Arbete från stege undviks genom att:
 • använda t ex plattform, skylift eller hantverksställning
 • använda fjärrstyrt verktyg monterat t ex på stativ eller räls.

Alternativ till traditionell stege:
Fallskydd alternativ till stegar (Arbetsmiljöverket)
Bild: Arbetsmiljöverket

Arbete under knähöjd

Arbete under knähöjd undviks genom att
 • använda förlängningsskaft till verktyget
 • använda stativ till verktyget

Använd knäskydd för att skydda knä och knäled när arbete utförs på golvnivå.

Arbete med vriden eller böjd rygg

Arbete med vriden eller böjd rygg undviks genom att
 • använda arbetsbord i anpassad höjd
 • använda förlängningsskaft till verktyget
 • gå ner på knä vid behov (detta skall dock också undvikas)
 • använda fjärrstyrt verktyg

Framåtböjning bör alltid ske genom böjning i höften – inte i ryggraden. Ryggen skall svanka och magmusklerna vara spända samt benen böjda så att tyngdpunkten inte hamnar utanför kroppen.

När snedbelastning, t ex vridning av ryggen, inte kan undvikas kan styrketräning och stretching förebygga skador.  Flera pauser bör tas.

Skador undviks också genom att stretcha i varje paus samt efter arbetet.

Ensidigt eller statiskt arbete

Ensidigt upprepat eller statiskt arbetet undviks genom att:
 • planering för variation i arbetsuppgifter
 • variation mellan olika arbetsställningar

Styrketräning och stretching

Styrketräning och stretching kan förebygga skador. Stryketräning bidrar till att bygga upp en jämn  styrka dvs  inte bara i de muskler som utför arbete! På så sätt undviks snedbelastning.

Hårda och spända muskler kan skapa snedbelstning över lederna och risk för skador.

Stretching förlänger och mjukar upp muskulaturen:
 • Stretcha helst vid varje arbetspaus.
 • Stretcha alltid direkt efter arbetsmomentet.

Exempel på praktisk ergonomi för byggare:

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!