Bild: Pixabay.com

Nedanstående förteckning med länkar är utvalda exempel på bygghandlingar som använts i ett verkligt byggprojekt. Alla projektets ritningar är dock inte med här.

Ritningarna är kopplade till artiklar och läromedel om ritningsläsning på Byggipedia samt till de kunskapsfrågor som Byggipedia tagit fram till de olika delarna

Annonsplats

Kontakta Byggipedia för att köpa läromedel (inkl ritningar) i ritningsläsning

Annonsplats

OBS! De projektörer som tagit fram ritningarna har upphovsrätt. Det innebär att Du får skriva ut dem som PDF för eget privat bruk för att använda dem i studiesyfte (enbart!).

  • Ritningarna får INTE publiceras, spridas, säljas vidare eller användas i yrkesmässig verksamhet.
  • I utbildning hänvisas eleverna till ritningarna här på Byggipedia

Markritningar (M)

Arkitektritningar (A)

Konstruktionsritningar (K)

El-ritningar (E)

VVS-ritningar (V)

Fler bygghandlingar:


Företag som har bidragit med underlag om ritningsläsning:


Länkar

Exempel på ritningar för rivning/håltagning (håltagning.nu)


Annonsplats