Ritningsexempel och kunskapsfrågor i ämnet ritningsläsning. Grundläggande förståelse och tolkning av El-ritningar.

Ritningsunderlagen som används för att svara på frågorna är skyddade av upphovsrätt och får läsas online – via de länkarna med ritningsnummer.

Annonsplats

Ritningsunderlag öppnas i nya flikar så att du kan hoppa mellan frågorna och ritningarna på skärmen.


Elritningar – Del 1

Ritningsunderlag:

E630-61-03

E631-61-03

Instuderingsfrågor:

Annonsplats

Besvara frågorna nedan med hjälp av ritningen:

  1. Vad visar ritning E630-61-03?
  2. Vad visar ritning E631-61-03?
  3. Förklara översiktligt vilken information man ka få ut av de olika ritningarna

Elritningar – Del 2

Ritningsunderlag:

E630-61-03

Annonsplats

E631-61-03

Instuderingsfrågor:

Besvara frågorna nedan med hjälp av ritningen:

  1. Hur många TV-uttag finns i HUS 3?
  2. Vilket värmesystem används i projekt?
  3. I vilket rum hittar man undercentralen (UC) för el?
  4. På vilken höjd monteras elcentralen (UC)?
  5. Vilket minsta avstånd från rummens hörn skall eluttagen placeras på?

Läs mer

Företag som har bidragit med underlag om ritningsläsning:

Annonsplats