I färghandeln finns färdiga färgblandningar och färgkartor som vägledning vid val av  kulör och  kombination av olika kulörer och nyanser.

Färgleverantörernas har ofta satt olika namn på sina kulörer för att förenkla för konsumenter att välja och kombinera kulörer.

Annonsplats

En yrkesmålare utgår ifrån NCS-koderna, och färgscheman för att beställa eller själv blanda  och  proportionera. Kunskapen om hur ljuset och andra faktorer kan påverka upplevelse av en målad yta och ett målat rum är viktig.

Principer för kombination av kulörer

Annonsplats

LÄROMEDEL BEARBETAS…

Mer om inredning och ytskikt på Byggipedia:

Annonsplats

Inredning och ytskikt

Annonsplats