Produktionsmetoder och ekonomi

Kort genomgång av produktionsmetoder, materialval och dess olika förutsättningar inklusive ekonomiska aspekter.