Första hjälpen – bygg- och anläggning

Överblick och sammanställning av första hjälpen och hantering av personskador samt agerande vid krissituation.