Rumsbeskrivning och förkortningar

Rumsbeskrivningen är ett text-dokument som anger rum för rum vilka ytskikt, golv, tapeter, kulörer samt övrig inredningen i rummet. Både … Fortsätt läsa Rumsbeskrivning och förkortningar