Beräkna materialåtgång och kostnader

Materialåtgången för ett arbetsmoment är den mängd material som behövs för attt genomföra arbetet. DE material som blir över efter … Fortsätt läsa Beräkna materialåtgång och kostnader