Sprickbildning i betong

🔊 Läs upp text Sprickbildning i betong Sprickor i betongkonstruktioner kan uppstå vid temperaturförändringar då materialet utvidgas eller krymper ihop. Sprickor är antingen smala och tätt fördelade eller grova och glest fördelade. Grova sprickor uppstår ibland i nyare konstruktioner månaderna eller åren efter att de tagits i bruk. Orsaken är ofta att byggnaden eller anläggning … Fortsätt läsa Sprickbildning i betong