Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

🔊 Läs upp text Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för att skapa en bild över den miljöpåverkan som en planerad verksamhet eller åtgärd  kan medföra för miljö, hälsa och hushållning med resurser. Miljöbalken (MB) reglerar arbetet med MKB och hur bedömning av en verksamhets eller åtgärds konsekvenser på miljön skall göras. När krävs en miljökonsekvensbeskrivning? En MKB … Fortsätt läsa Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?