Agerande på olycksplats L-ABC

L-ABC är en förkortning för de viktigaste kunskaperna att hantera i akuta situationer när skadade personer ska tas omhand t … Fortsätt läsa Agerande på olycksplats L-ABC