Arbetsmiljö på bygget

Arbetsmiljöfaktorer – byggarbetsplatsen Belysning, klimat (temperatur, drag) Luft, föroreningar, farliga ämnen, smittämnen. allergener Buller Vibrationer Ergonomi, Arbetsställning, Belastningsskador Olycksrisk, fall, … Fortsätt läsa Arbetsmiljö på bygget