Upphovsrätt, nyttjanderätt och källor

Upphovsrätten till Byggipedias webbsida och innehåll har byggipedia.se. Byggipedia innehåller även material, t ex bilder och ritningar, där andra parter har upphovsrätt.

 • Kontrollera alltid med Byggipedia eller den som Byggipedia källhänvisat till innan du kopierar och använda material från webbsidan för egna ändamål.
 • Det är inte tillåtet att – utan särskilt tillstånd – använda innehåll sammanställt från Byggipedia i kommersiell verksamhet.
 • Om något är oklart kring upphovsrätten och hur materialet får användas kontakta Byggipedia.

Hantering av underlag från Byggipedia

 • Källhänvisning skall göras vid varje bild, kopierade texter och citat samt för texter som baseras på underlag från Byggipedia. samt i referenslista för kurs eller kursavsnitt.
 • Byggipedias (och övriga upphovsmäns) tillstånd krävs för alla former av publicering. Undantag medges för texter om materialet publiceras tillfälligt och då är tillgängligt enbart för elever inom en specifik kurs.
 • Digital publicering i t ex en kurs skall referensen kompletteras med en länk till Byggipedia.se eller med en direktlänk till den sida där underlaget hämtats
 • I presentationer, t ex PowerPoint skall källa: Byggipedia.se anges på varje bild som baseras på underlag från Byggipedia
 • Byggipedia kontaktas och informeras via mail om användning av innehållet kommer att ske mer än vid enstaka tillfälle.

Om upphovsrätt - Copyright

Generellt gäller att den som själv och utan att plagiera skapat en text, en illustration eller tagit ett foto har upphovsrätten till sitt verk. I många fall är det dock någon annan som kan ha nyttjanderätten, t ex när en materialleverantör som anlitat en fotograf för att ta produktbilder så kan det hända att fotografen visserligen har upphovsrätten men materialleverantören har rätt att nyttja bilderna i sin verksamhet och för t ex marknadsföringsändamål.

Det är lagligt att:

 • använda underlag t ex fakta ur annans texter för att skapa egna texter. Referens skall anges i anslutning till texten eller i referenslista.
 • länka till andras webbplatser eller publicerade filer, t ex en PDF
 • kopiera begränsade textavsnitt och publicera dessa så att det tydligt framgår var citatet börjar och slutar samt källan till citatet.

Det är inte tillåtet att publicera andra bilder eller fotografier utan att inhämta illustratörens eller fotografens tillstånd. Det är alltså inte alltid den webbsida där bilden finns som har upphovsrätten.

För lärare och studerande

För dig som arbetar med undervisning vill vi också uppmärksamma på att Skolverkets nya målbeskrivningar och riktylinjer för utbildning inom bl a byggprogrammet är att eleverna skall lära sig att hantera digitalt material, sökning och källkritik. Att som utbildningsgivare, skola eller enskild lärare själv föregå med gott exempel är att rekommendera!

För dig som studerar är det fritt fram att använda bilder och citat ur byggipedia i dina skolarbeten och uppsatser, om du tydligt anger:

 • vem din bild tillhör (upphovsrättsinnehavaren), t ex byggipedia.se eller någon av de förtag byggipedia lånat bilder av.
 • var ditt citat är taget och vem som skrivit det, t ex byggipedia eller någon annan organisation.

Vi uppskattar alla länkar till byggipedia om du jobbar med digitalt material.

Fråga gärna din lärare om du är osäker på upphovsrätten på internet och hur du skall ange källor och referenser t ex i en uppsats. Din lärare skall kunna detta.

För sponsorer

Byggipedias officiella sponsorer och samarbetspartners får nyttja den del av innehållet som tillhör Byggipedia för eget, internt bruk

 • Källangivelse skall göraspå lämpligt sätt.
 • Material baserat på underlag från Byggipedia får inte publiceras eller laddas upp  på webben eller säljas vidare.

Byggipedia har fortsatt äganderätt till material kopierat eller bearbetat från webbplatsen.

Affärsmässig och kommersiell användning

All affärsmässig och kommersiell spridning /användning av material från Byggipedia skall ha skriftligt medgivande och specifika överenskommelser avtalas.

Länka gärna TILL - men inte IN...

Länka inte IN material från Byggipedia till andra webbplatser

Inlänkning av bilder eller sidor från Byggipedia till annan webbplats godkänns ej eftersom det påverkar webbplatsens kapacitet samt i vissa fall Byggipedias intäkter.

Kontakta då hellre Byggipedia om någon bild eller sida är av särskilt intresse att använda.

Länka gärna till Byggipedia!

Då kan vi fortsätta att utveckla webbplatsen.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!