Nytt läromedelskoncept – för ett urval av skolor

Upp till 5 skolor inom bygg- och anläggning får 2019/20 möjlighet att tillsammans med Byggipedia testa och utveckla ett förmånligt och kostnadseffektivt läromedelskoncept.

Under läsåret 2019/20 kan vi ge upp till 5 skolor möjlighet att skapa sina egna läromedel:

  • Logga in, kopiera, klippa klistra, redigera och komplettera till egna filer som kan användas i den egna undervisningen.
  • Det utvecklade läromedlet läggs i en mall som Byggipedia tillhandahåller. Möjlighet till skolans egen logga mm
  • Deltagande skolor kan också komma att bli erbjudna att testa färdiga läromedelsutkast inom några ämnen bl. a. ritningsläsning.

Syfte är tillsammans med några skolor och lärare utveckla och utvärdera rutiner och bedöma omkostnader för ett koncept där skolorna bidrar till utvecklingen av webbplatsen och innehållet samtidigt som de får möjlighet att skapa egna kostnadseffektiva läromedel till sina elever.

LÅNGSIKTIGT MÅL ÄR ETT UTÖKAT SAMARBETE MED SKOLOR – BÅDE SOM ANVÄNDARE OCH SAMARBETSPARTNERS.

Möjlighet finns att använda de läromedel som tas fram av de deltagande skolorna även under kommande läsår. Detta via en vanlig skollicens (f n 6000 kr/läsår för upp till 1000 elever och oavsett antal lärare och läromedel/kursunderlag man tagit fram som pilotskola).

Kostnadsexempel för deltagande 2019/20


Kostnadsexempel för deltagande skolor:

  • 1 skola upp till 1000 elever grundkostnad => 6000 kr för läsåret 2019/20
  • 3 anslutna lärare och  läromedel för 4 kurser vardera => 7 500 kr

Totalkostnad enligt exemplet för första läsåret: 13 500 kr exkl moms för läromedel till samtliga elever i upp till 12 olika kurser. Licenskostnad för användning av framtagna läromedel under ytterligare 2 läsår tillkommer med totalt 6000 kr/år (för exemplet ovan)

Vid ytterligare lärare eller ämnen:

  • + 1000 kr per lärare inkl 1 ämne/läromedel
  • + 500 kr/tillkommande kurs/ämne och bef. lärare)
  • Skapande av läromedel sker första läsåret enligt detta kostnadsexempel.  Därefter behövs enbart licens för att fortsätta använda läromedlet.
  • Efter första 3 åren debiteras årligen eller enligt överenskommelse  licenskostnad  f n 6000 kr/läsår, för fortsatt användning av de läromedel som tagits fram.
  • Licenskostnader kan anpassa efter omfattning och bli lägre för t ex enskilda lärare

Priser är exempel och villkoren kan i detta utvecklingsskede anpassas vid behov t ex efter skolornas förutsättningar och önskemål.

Om vanlig licens redan köpts för läsåret – dras detta betalt belopp av från totalkostnaden.


Vid intresse hör av er för mer information!

Vi förbehåller oss rätten att välja vilka skolor som är mest lämpade att delta i detta första skede. Vi kan vid behov komma att behöva begränsa antalet skolor, lärare och/eller antal ämne/kurser eller dess omfattning. Detta av praktiska och resursmässiga skäl.

Kontakta Byggipedia

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!