Inlänkad lärobok från 2009, av Lars Nyqvist, om murningsteknik – som inspiration och exempel. Byggipedia har inte granskat innehållet eller jämfört föreskrivna metoder med aktuella metoder i branschen idag.